Visie 2020 voor de productiedoelstellingen | Blog | Objective

In 2020 zijn er veel goede redenen voor fabrikanten om ambitieuze doelen te stellen en kunnen zij optimistisch zijn over de groeivooruitzichten van hun bedrijf. Tegelijkertijd moeten ze verstandig de prioriteit geven aan hun investeringen en moeten ze hun activiteiten stroomlijnen om succesvol om te gaan met de complexiteit, ambiguïteit en onzekerheid van de markten van vandaag. Degenen die erin slagen om te profiteren van nieuwe kansen en die de typische problemen overwinnen, die de meeste productie-installaties teisteren, zullen als marktleiders opkomen en zullen het einde van het jaar met succes afronden.

 

De gesteldheid van de industrie in 2020

Ondanks het bescheiden beeld van de wereldhandel, zijn de fabrikanten in Europa optimistisch over de mogelijkheden. Dit zowel over de toekomstige groei van de omzet alsook van de werkgelegenheid. De Europese productiesector wordt ondersteund door een lage werkloosheid, die in juni naar 7,5% daalde. Bijna een volledige procent minder dan het jaar ervoor.

Zelfs de Amerikaanse productie, die soms wordt verondersteld te verdwijnen, is gestaag toegenomen sinds Q2 2009 (toen het $ 1.67 triljoen had bijgedragen aan de economie). Nu draagt het elk kwartaal meer dan $ 2,3 triljoen bij aan de economie van het land (Bureau of Economics Analysis of the United States Department of Commerce).

Uit een studie van IW Custom Research, The Future of Manufacturing: 2020 and Beyond, blijkt dat negen op tien fabrikanten verwacht dat de omzet zal stijgen. Binnen die groep, verwacht meer dan de helft (58 %) een sterke jaarlijkse groei van 5% of meer in de komende vijf jaar. Daarbovenop verwachten meer dan twee derden (70%) van de fabrikanten dat hun aantal werknemers zal verhogen in de komende vijf jaar.

 

Nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen

Deze optimistische groeiprognoses worden ondersteund door de overvloed aan nieuwe mogelijkheden van de vierde industriële revolutie, beter bekend als Industry 4.0. Deze heeft gezorgd voor revolutionaire productieprocessen waarbij fabrikanten profiteren van mogelijkheden zoals geavanceerde productiecapaciteit en informatietechnologie (IT) en deze nemen ze mee in de gehele productlevenscyclus.

Van de volgende vijf innovaties wordt verwacht dat ze de productiesector zullen leiden in 2020 en verder:

 

1. Internet of Things (IoT)

Er is al veel gezegd en geschreven over Internet of Things de laatste jaren, en daar is een goede reden voor: de Internet of Things markt zal naar verwachting €238 miljard bereiken in 2020. Ongeveer 63% van de fabrikanten zijn van mening dat het toepassen van Internet of Things op de producten de winstgevendheid zal doen verhogen in de komende vijf jaar.

IoT is de koppeling van computerapparatuur met alledaagse objecten via het internet. Met IoT worden gegevens over een netwerk verzonden en ontvangen zonder dat er een mens-tot-mens- of mens-tot-computer-interactie nodig is. Het helpt de fabrikanten in het maken van strategische beslissingen en het laat het zakelijke, digital-first landschap steeds verder evolueren. Dit alles door het omzetten van verzamelde productiegegevens van IoT-aangestuurde machines en sensoren naar bruikbare inzichten.

Volgens het rapport van Ernst en Young LLP, The Future of IoT, zal de productiesector het meest in IoT-oplossingen investeren, gevolgd door de IoT-consumenten en daarna transport- en nutsbedrijven. “IoT-uitgaven van de fabrikanten zullen grotendeels gaan vermogensbeheer en oplossingen die de productieactiviteiten ondersteunen.” stelt het rapport. McKinsey schat dat IoT-oplossingen in de industrie jaarlijks €1,1 tot €3,3 biljoen dollar aan economische waarde zal genereren in 2025.

 

2. Predictive Maintenance

Predictive Maintenance weet wanneer er gehandeld moet worden voordat er een storing in de apparatuur optreedt. Dit om de negatieve impact op de productie te minimaliseren. Het beroept zich op informatie van aangesloten sensoren die voortdurend de toestand van de apparatuur analyseren tijdens het gebruik en plant onderhoudstaken in wanneer nodig.

Volgens verschillende bronnen kan het invoeren van een Predictive Maintenance programma leiden tot een tienvoudige toename van de return on investment (ROI): 25-30% reductie in onderhoudskosten, 70-75% daling van storingen en 35-45% reductie in uitvaltijd.

Fabrikanten kunnen vandaag makkelijk profiteren van de voordelen van Predictive Maintenance. Onder meer van de verbetering van de betrouwbaarheid, de prestaties en de stabiliteit van het productieproces, en dit bv. met oplossingen zoals Legato Sapient TPM. Deze brengen transparantie in het onderhoud en maken efficiënt gebruik van middelen in de creatie en planning van onderhoudsopdrachten.

 

3. Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence zorgt voor een revolutie in de productie. Het helpt bedrijven onder andere anticiperen op veranderingen in de markt en optimaliseert de supply chains. Verder omvat het verscheidene state-of-the-art technologieën, zoals machine learningmachine vision en natuurlijke taalverwerking. Deze technologieën zorgen voor een betere samenwerking tussen mens en robot in de discreet- en procesindustrie.

De marktomvang voor de AI-industrie bedraagt intussen al meer dan $1 miljard en zal naar verwachting tussen 2019 en 2025 stijgen met een samengestelde jaarlijkse groei van meer dan 40%. Deze groei gaat hand in hand met de groei van the internet of things, die het mogelijk maakt om machines te verbinden met het internet en die data genereert die gebruikt kan worden door AI om nieuwe dingen over de productie-omgeving te leren.

Naast het wijzigen van het productieproces, verandert AI ook de manier waarop producten zijn ontworpen met een generatief ontwerp. Dit iteratieve ontwerpproces omvat een programma dat in staat is een aantal outputs te genereren die aan bepaalde beperkingen voldoen. De voordelen hiervan zijn een verhoogde productiviteit, verminderde productiekosten, en minder afvalmateriaal.

 

4. 5G Connectivity

Toonaangevende leveranciers zijn al bezig met het uitrollen van 5G-netwerken in landen over de hele wereld. Fabrikanten hebben veel redenen om uit te kijken naar de nieuwste generatie mobiele netwerk technologie. 5G biedt een veel hogere datasnelheid en een lagere latentie dan 4G. Ook heeft het de capaciteit om miljarden apparaten naadloos aan te sluiten aan het internet, waardoor er steeds grotere hoeveelheden data verwerkt worden.

In essentie maakt 5G het mogelijk voor fabrikanten om eenvoudig een ecosysteem te creëren van slimme apparaten, die elk verschillende aspecten van de werkomgeving monitoren. De lage latentie en hoge bandbreedte-mogelijkheden van 5G kunnen grote hoeveelheden real-time informatie verzamelen over de apparatuur en voeden deze informatie aan machine learning-algoritmen voor analyse.

De uitstekende betrouwbaarheid en beschikbaarheid van 5G zullen naar verwachting de fabrikanten dichter brengen bij de rand van het netwerk, waar de data wordt gegenereerd. Edge computing heeft vele voordelen tegenover gecentraliseerde gegevensverwerking, zoals bijvoorbeeld lagere kosten en een beperkte bandbreedte.

 

5. Customer-Centric Manufacturing

Hoewel de meeste fabrikanten zich nog focussen op de techniciteit van producten en een ship and forget-aanpak hanteren, zijn steeds meer fabrikanten bezig met het herwerken van hun productieproces en maken ze het meer klantgericht, ook wel customer-centric.

Customer-centric productie verzamelt, analyseert en gebruikt data tijdens de hele levenscyclus van de relatie van de klant met het product. Dit om data-gedreven klantsegmentaties en voorspellende modellen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat men kan zien hoe klanten het product gebruiken en hoe zij omgaan met de fabrikant.

Deze aanpak van produceren zal naar verwachting in 2020 een voortrekkersrol opnemen, aangezien steeds meer fabrikanten beseffen dat ze hun klanten centraal moeten stellen. Zo kunnen ze competitief en relevant blijven in een tijdperk van speciale producten en hoge verwachtingen.

Struikelblokken in de productie

Vooraleer fabrikanten volledig kunnen profiteren van de overvloed aan nieuwe productiemogelijkheden, gecreëerd door moderne technologieën, en alle 2020-productiedoelen zijn behaald, moeten ze nog veel obstakels overwinnen:

1. Het verbeteren van de interne productieprocessen: Alle fabrikanten willen hun ROI verhogen, en een manier om dit doel te bereiken is de verbetering van de interne productieprocessen. Dit houdt noodzakelijkerwijs de toepassing van een geautomatiseerd productiesysteem in dat in staat is om de verwerking van grondstoffen tot eindproducten te tracken en te documenteren.

2. Het versterken van klantrelaties: De rol van de klanten in het productieproces mag zeker niet vergeten worden. Fabrikanten moeten ernaar streven om hun relaties met klanten te versterken door informatie over hen bij te houden. Deze informatie kan geanalyseerd en gebruikt worden om de middelen beter toe te wijzen en kan zorgen voor betekenisvolle bedrijfsinformatie.

3. Voldoen aan de groeiende verwachtingen van de klant: Klanten in 2020 hebben tal van mogelijkheden om uit te kiezen. Voldoen aan hun groeiende verwachtingen is een van de grootste obstakels die fabrikanten moeten overwinnen om concurrerend te blijven en om hun doelstellingen te bereiken. Automatisering kan helpen om dit obstakel te overwinnen door het minimaliseren van menselijke fouten en door het efficiënter maken van productielijnen.

4. Het verhogen van de arbeidsproductiviteit: Van de grootste fabrieken tot bescheiden werkplaatsen, vrijwel alle fabrikanten kampen in 2020 met een gebrek aan geschoolde werknemers. De fabrikanten hebben behoefte aan een systeem dat hen kan helpen de huidige werkomstandigheden te begrijpen en dat geoptimaliseerd kan worden om de arbeidsproductiviteit te verhogen, zonder hogere arbeidskosten.

5. De toenemende vraag responsiviteit: Vandaag liggen de verwachtingen van de klant hoger dan ooit. Fabrikanten moeten dus in staat zijn om snel en duidelijk te reageren op de plotselinge vraag van de klant. Doen ze dit niet, dan heeft de klant vandaag de dag genoeg andere opties om te overwegen.

6. Het maximaliseren van het gebruik van middelen: Afval, herwerking en schroot beïnvloeden de bottom line van elke fabrikant aanzienlijk. Om het gebruik van de middelen te maximaliseren en te zorgen voor de best mogelijke ROI, is het noodzakelijk om nauwkeurig de kosten-informatie vast te leggen om zo de strategische besluitvorming te ondersteunen.

7. Het minimaliseren van de productieonderbreking: De productieonderbreking, die wordt veroorzaakt door inefficiënte planning of door defecte apparatuur, is in het verleden al vaak de ondergang van veel fabrikanten geworden. Om dit tegen te gaan, gebruiken meer en meer fabrikanten tegenwoordig krachtige software-tools om inefficiënties te elimineren en om problemen op te lossen voordat ze onoplosbaar worden.

8. Schalen op het juiste moment: Te vroeg of te laat schalen kan desastreuze gevolgen hebben voor fabrikanten, maar het bepalen van het juiste moment om te schalen is verre van eenvoudig. Bij deze beslissing is het belangrijk om te weten hoe de geproduceerde producten presteren en dat is alleen mogelijk met een product life cycle management oplossing.

9. Het handhaven van de juiste voorraadniveaus: Voor fabrikanten kan het moeilijk zijn om altijd de juiste voorraadniveaus aan te houden, zeker wanneer de inventaris handmatig wordt bijgehouden. Gelukkig kan voorraadbeheer makkelijk georganiseerd worden met behulp van de juiste software-oplossing en geavanceerde analyses.

10. Verbetering van samenwerking in de supply chainSupply chains in de productie zijn al complex en met de focus vandaag op globalisering en de druk om een internationale speler te worden, is het voor fabrikanten belangrijker dan ooit om de samenwerking in de supply chain te verbeteren. Alsook is het belangrijk om de juiste tools te vinden die helpen de ingewikkelde logistiek en de handelswetten in verschillende landen te begrijpen.

Het overkomen van struikelblokken in de productie met MES

Foto door Marco Verch: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Om de hierboven opgesomde uitdagingen in de productie te overwinnen en de prestaties te verbeteren, bestaat er een heel scala aan mogelijkheden, waaronder de implementatie van een MES- (Manufacturing Execution System) oplossing. Vele vooruitstrevende fabrikanten maken hier reeds gebruik van.

Een MES-oplossing is een informatiesysteem waarvan het doel is de complexe productieprocessen en gegevensstromen te connecteren, monitoren en controleren om zo de productieopbrengst te verbeteren en te zorgen voor een doeltreffende uitvoering van alle productieactiviteiten. Het kan de productiedata van een SCADA of PLC-systeem volledig integreren met een ERP-systeem en de uitrustingsmodules. Dit zorgt dan voor een volledige zichtbaarheid van de werkvloer in de fabriek en helpt fabrikanten met het behalen van hun operational efficiency (OEE) doelen.

Met een MES-oplossing kunnen fabrikanten hun processen digitaliseren en hun bedrijfssystemen integreren om zo snel kwaliteits- en productiviteitsproblemen in te schatten en op te lossen. Ook kunnen ze ermee tegemoetkomen aan de extreme variabiliteit in producten en de market-of-one-vraag (maatwerk en klantenservice waarbij een klant voelt dat hij een exclusieve klant van het bedrijf is). Verder verbetert een MES-oplossing ook de effectiviteit van uitrusting en activa door het vergemakkelijken van het voorspelbaar onderhoud en het minimaliseren van de uitvaltijd.

De MES-oplossing van Objective is een modern manufacturing execution systeem dat producenten helpt bij het beheren van operators en machines om er het beste voordeel uit te halen. Ook helpt het hen bij het analyseren van kwaliteit en prestaties in real-time. Producenten die de Objective MES-oplossing implementeren, kunnen:

  • Hoge complexiteit effectief beheren in de productie en logistiek en kunnen moeiteloos hoge variabiliteit en laag-volume-productie aan.
  • Een slechte informatieflow verbeteren die gecreëerd wordt door intern ontwikkelde systemen zonder ondersteuning van verschillende niet-geïntegreerde systemen.
  • Zorgen voor transparantie en traceerbaarheid door middel van makkelijk op te vragen documentatie. Zo zijn compliance issues verleden tijd.
  • Data integreren in machines en systemen om te zorgen voor real-time updates van het materiaal en mogelijke vertragingen.
  • Kritische processen standaardiseren en problemen met legacy-systemen vermijden die niet ondersteund worden of waarbij de systeem-eigenaar afwezig is.
  • De oorzaak van kwaliteitsproblemen aanduiden en monitoren om tot een snelle oplossing te komen en zo de kosten te verminderen.
  • De verwarring tussen productielijn en operator vermijden door tracking/tagging voor unieke productielijn benodigdheden

Door de implementatie van de Objective MES-oplossing, kunnen alle fabrikanten die grote productiedoelen in 2020 willen bereiken, de talrijke obstakels die in de weg staan, overwinnen. Ook kunnen ze er dan voor zorgen dat het juiste product op het juiste moment op de juiste plaats wordt geleverd.

Objective is leider op vlak van MES en WMS geïntegreerde softwareoplossingen en -diensten voor de optimalisatie van productie en logistiek. Deze gate-to-gate oplossing zorgt ervoor dat alle klanten hun doelen bereiken. Dit gaat van het beheersen van productie- en systeemtransparantie, het verbeteren van de operationele efficiëntie, het bekomen van relevante data tot het vergroten van de winstgevendheid van het bedrijf.

 

Conclusie

Fabrikanten moeten in 2020 niet bang zijn om ambitieuze doelen te stellen. Ze kunnen hun kwaliteit verbeteren, hun doorvoer versnellen, de kosten verlagen en de productieflexibiliteit vergroten. Ook moeten ze niet bang zijn om te profiteren van de nieuwe mogelijkheden van de industry 4.0., zoals the internet of things, predictive maintenance, artificial intelligence, 5G connectivity en customer-centric productie. In plaats daarvan focussen ze zich beter op het overkomen van de obstakels waarmee de productie vaak te kampen heeft. Om deze te overkomen kunnen fabrikanten de implementatie van een manufacturing execution systeem overwegen, zoals bijvoorbeeld de MES-oplossing van Objective. Hiermee krijgen ze volledige zichtbaarheid over de gehele werkvloer en behalen ze alle operational effeciency doelen.

  • Erwin Vervondel
  • CTO at Objective International
  • 01/01/2020
PLE: de essentiële factor voor het succes van de assemblage
PLE: de essentiële factor voor het succes van de assemblage

24/09/2021
Het belang van serienummerbeheer in de maakindustrie
Het belang van serienummerbeheer in de maakindustrie

24/09/2021
Kwaliteitsgarantie over uw gehele assemblage met instructies en inspecties
Kwaliteitsgarantie over uw gehele assemblage met instructies en inspecties

23/09/2021