Kwaliteitsborging voor uw gehele assemblage: Instructies en inspecties

Fabrikanten hebben alsmaar striktere eisen als het op kwaliteit aankomt. Ook de grote druk om efficiënter te werken en om de kosten te verlagen, vormen een uitdaging. In de assemblage-industrie is het niet anders. De montage en assemblage van bepaalde componenten vraagt vaak al wat tijd en sommige van die componenten kunnen ook nog eens een pak geld kosten. Als er dan iets fout loopt tijdens het productieproces, is het voordelig om daar meteen van op de hoogte te zijn en er op in te spelen. Zo kan de kwaliteit gewaarborgd worden en gaan er minder componenten en tijd verloren.

 

Met kwaliteitsmanagement als onderdeel van een Manufacturing Execution System (MES) en Warehouse Management System (WMS), worden de productieprocessen en voorraden continu gemonitord waardoor potentiële problemen snel geïdentificeerd worden en zo dus ook vertragingen en fouten in de productie en logistiek te vermijden of tot een minimum te beperken. Geïntegreerde kwaliteitsmanagement met MES en WMS software kan bedrijven de tools aanreiken om de prestaties te meten, de productervaring voor de klant te verbeteren, de voorschriften beter na te leven en meer.

KWALITEITSREGELS BEPALEN VIA INSTRUCTIES

 

Een eerste stap in het garanderen van de kwaliteit van het productieproces en eindproduct is het vaststellen van instructies. Via instructies kan je bepalen hoe een specifiek proces moet verlopen en welke stappen en handelingen ervoor nodig zijn. Deze begeleiden de operatoren doorheen de assemblageprocedure aan de hand van informatie en taken die op het juiste tijdstip weergegeven worden. Ze bestaan bijvoorbeeld uit teksten, foto’s, video’s, vragen,… die de operator voorgeschoteld krijgt. Door de duidelijkheid van dergelijke instructies, worden menselijke fouten tot een minimum beperkt en kunnen de kwaliteitsnormen beter nageleefd worden.

Met kwaliteitsmanagement kunnen ook gebeurtenissen of resultaten geïdentificeerd worden die een Out Of Control Action Plan (OCAP) in gang zetten. Dit plan helpt de medewerkers wanneer er een escalatie is tijdens een proces of met een artikel. In het MES en WMS systeem kunnen bedrijven op voorhand waarschuwingen en controlepunten instellen voor zo’n out of control situatie, waardoor de impact op de kwaliteit verder wordt geminimaliseerd.

Instructies kunnen ingesteld worden tijdens de inrichtingsfase of tijdens de verschillende delen van de productie, waarbij de initiële regels worden bepaald en verduidelijkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLG DE PRODUCTIE OP MET INSPECTIES

 

Een volgende stap om de kwaliteit van het productieproces en eindproduct te waarborgen zijn inspecties. Terwijl instructies richtlijnen geven aan de operator over het procesbieden inspecties de fabrikant de mogelijkheid om de voorraad op te volgen en de zekerheid dat de productiekwaliteitsnorm behaald wordtZe kunnen zich voordoen in de vorm van een meting, vraag, taak, etc. Inspecties zijn een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscontrole omdat er een fysieke controle wordt uitgevoerd om na te gaan of de vooropgestelde doelstellingen worden behaald.  

Het is vanzelfsprekend dat de kwaliteit niet alleen aan het einde van, maar ook in het begin en tijdens de productie wordt gemeten. Met inspecties die als deel van het assemblageproces worden ingesteld, wordt zo ook in-line kwaliteitscontrole mogelijk.

Binnenkomende goederen kunnen via de WMS software meteen gecontroleerd worden alvorens ze naar het magazijn gebracht worden. Indien er dan iets fout is met de aangeleverde goederen, kunnen ze meteen terug naar de leverancier verzonden worden en kan er een nieuwe bestelling geplaatst worden. Op die manier wordt er veel tijd en onnodig werk bespaard.

Via de MES software krijgen fabrikanten een real time overzicht van alle productiestadia waar ze alles kunnen opvolgen. Als er in een vroeg stadium problemen worden opgemerkt, kunnen defecten tijdig verholpen worden, waardoor storingen op de productielijn en de kosten aanzienlijk worden gereduceerd.

OBJECTIVE MES & WMS

 

Objective helpt  u  de  kwaliteit  van  uw  eindproducten  te  bewaken.  Niet alleen  laten  de  SPC  alarm-  en  rapporteringsfuncties  u  toe  uw  productieproces  beter  te   controleren.   U   kunt   tijdens   de   productie   ook   kwaliteitsgegevens   opvragen, specificaties opvolgen en kwaliteitsinstructies aan de operatoren weergeven. 

Onze MES & WMS systemen bevatten de kwaliteitstools die fabrikanten nodig hebben om hun productiedoelen zo efficiënt mogelijk te bereiken, waardoor ze zich sterk in de markt kunnen positioneren. Met Objective stelt u eenvoudig kwaliteitsinstructies op en is het mogelijk om deze te allen tijde aan te passen. Van de inrichtingsfase tot het weergeven van documentatie, zoals operator instructies, standaard procedures, checklijsten,… Objective helpt producenten bij het creëren en communiceren van duidelijke productie- en kwaliteitsnormen.  

Meer weten over kwaliteitsmanagement in Objective? Bekijk het fragment over instructies en inspecties uit onze webinar “Managing production quality and efficiency”. Indien u vragen heeft over hoe Objective uw bedrijf kan helpen bij het optimaliseren van de kwaliteit, kan u ons altijd vrijblijvend contacteren. 

Bekijk de video over instructies en inspecties

Bekijk video