Het belang van serienummerbeheer in de maakindustrie - Objective

Voor assemblagefabrikanten kan het beheer van alle componenten waaruit hun eindproduct bestaat wel eens een uitdaging vormen. Het opvolgen van de afzonderlijke en vaak dure componenten tijdens en na het productieproces is niet altijd even simpel. Met serienummerbeheer worden de componenten en eindproducten op een effectieve manier getraceerd, wordt er inzicht gegeven in de productie en neemt de efficiëntie aanzienlijk toe. Het beheer van serienummers is een belangrijk onderdeel van een Manufacturing Execution System (MES) en/of Warehouse Management System (WMS) in de maakindustrie. In deze systemen kan geconfigureerd worden welke producten of onderdelen gedeeltelijk of volledig getraceerd moeten worden, afhankelijk van de noden van het bedrijf.

Het gebruik van serienummers is dus een handige methode voor het volgen en traceren van artikelen in de toeleveringsketen (ook wel supply chain). Naarmate de activiteiten van een bedrijf groeien en de complexiteit van de toeleveringsketens toeneemt, worden fabrikanten uitgedaagd om alsmaar efficiënter te werken. Het traceren van serienummers zorgt voor minder onbekendheid en levert toegankelijke inzichten waardoor het beheer van de productie en voorraad wordt geoptimaliseerd en zo dus ook de efficiëntie toeneemt.

Terwijl het gebruik van serienummerbeheer kansen biedt voor aanzienlijke procesverbeteringen en efficiëntie binnen de productieomgeving, strekken de voordelen zich nog verder uit tot in de periode na de verkoop van het eindproduct. Van garantiebeheer tot het vervangen van defecte of kapotte onderdelen, het wordt heel eenvoudig om deze serienummers terug te traceren naar de leverancier. Serienummerbeheer helpt fabrikanten en verkopers dus ook om waarde te bieden aan de eindklant lang na de initiële verkoop.

 

DE VOORDELEN VAN MES EN WMS

 

Serienummers op zich zijn slechts stukjes data. Zonder de juiste systemen die de informatie verzamelen, organiseren en er toegang toe geven, hebben serienummers maar weinig waarde. MES- en WMS-systemen zorgen ervoor dat de verzamelde informatie wordt geordend zodat bedrijven er het meeste uit kunnen halen. Deze systemen volgen producten op verschillende manieren, van RFID tot het handmatig scannen van de serienummers. Via dashboards kunnen fabrikanten de volledige productlevenscyclus volgen en kunnen ze ook de serienummers traceren van zowel de inkomende als uitgaande voorraad.

MES en WMS stelt bedrijven in staat om optimaal gebruik te maken van de product- en componentengegevens, waarbij er visibiliteit wordt gecreëerd met andere geïntegreerde systemen, leveranciers, distributeurs, verkoopkanalen en meer.

In het MES en WMS pakket van Objective, worden de mogelijkheden van serienummers nog verder uitgebreid. Het aanmaken van een productpaspoort en het beheer van een one piece flow zijn hier een voorbeeld van.

Een productpaspoort is en verzameling van gegevens die kenmerkend zijn voor een bepaald product. Terwijl een product zich door het assemblageproces beweegt, verzamelt Objective de gegevens van de afzonderlijke componenten. Met deze data wordt er na het productieproces een volledig paspoort gecreëerd, bestaande uit een nauwkeurig en duidelijk verslag over de samenstelling van het eindproduct. Naast de gegevens van de afzonderlijke componenten, bevat het ook contextuele informatie over bijvoorbeeld het productieorder, de operator, de machine, inspectieresultaten en andere traceerbare gegevens.

Bij sommige assemblageprocessen is de hoeveelheid te produceren voor een productie orders slechts één stuk, die in één keer de productielijn doorloopt, zonder tussentijdse stock te creëren. In Objective doorloopt dat stuk dan een one piece flow. Denk maar aan een computer. Bij de assemblage ervan wordt er vertrokken vanuit het moederbord en worden er doorheen het productieproces aan elke werkpost telkens componenten toegevoegd om tot een afgewerkte computer te komen.

In de software van Objective kunnen fabrikanten via dasboards het productieproces in real time volgen. Ze weten onmiddellijk waar een order zich bevindt, hoever het in het proces staat, aan welke werkpost het staat, openstaande activiteiten, enz. Dat kan omdat via barcode scanning of RFID nauwkeurig kan worden bijgehouden waar een item zich bevindt. One piece flow optimaliseert de productie- en logistieke processen door de grip van de fabrikant op het proces te versterken. Het resultaat is meer dan alleen maar zichtbaarheid en transparantie, ook de kwaliteit wordt verbeterd en de processen verlopen efficiënter.

OBJECTIVE PRODUCT SUITE

 

De Objective Product Suite  (MES & WMS) is ontworpen om fabrikanten te helpen bij het beheren en assisteren van operatoren en machines en om bruikbare inzichten te krijgen over de prestaties en kwaliteit. Het biedt real time informatie waardoor een grote mate van complexiteit kan worden opgenomen in het productieproces en waardoor datasilos worden vermeden. Met een beter geïntegreerd en transparanter proces wordt efficiëntie een no-brainer.

 

 

Objective MES/WMS “must haves” voor serienummerbeheer:

  • Nauwkeurig track & trace overzicht en geschiedenis van alle serienummers die deel uitmaken van een eindproduct.
  • Eenvoudig inzicht in de originele en nieuwe serienummers die aan elk onderdeel worden gegeven.
  • Inkomende voorraad ontvangen via barcode scan of ASN waarbij de serienummers automatisch in het systeem terechtkomen.
  • Mogelijkheid om op elk gewenst moment in het proces serienummers aan te maken, zowel automatisch als handmatig.
  • Eenvoudig onderscheid maken tussen serial in inventory (SII, serienummers worden doorheen het volledige proces gescand) en serial not in inventory (SNII, serienummers worden enkel gescand op bepaalde plaatsen, bv bij verbruik aan een productielijn, bij laden voor verzending).
  • Poort tot poort tracering van de serienummers, vanaf de ontvangst van de goederen, via het magazijn en de productie, tot aan de eindklant.
  • Volgende gegevens kunnen worden bewaard voor serienummers: componenten, inspecties, kwaliteitsgeschiedenis, documenten en evenementen.

Meer weten over hoe Objective uw bedrijf kan helpen met het optimaliseren van uw productie- en logistieke activiteiten? Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag een demo aan. We helpen u graag bij het creëren van volledige transparantie over uw fabrieksvloer.

Bekijk de video over serienummerbeheer

Bekijk video