Real-Time Traceerbaarheid bij Bakkerij De Paauw

Bakkerij de Paauw is een industriële bakkerij, gevestigd in Nederland. Wekelijks worden er ongeveer 300.000 broden en 1.8 miljoen stuks kleinbrood geproduceerd. Daarnaast doen ze ook aan banket, voornamelijk dagvers.

Bij Bakkerij de Paauw werd vroeger de klassieke WMS (Warehouse Management Systeem) software gebruikt, aangevuld met een papieren traceability systeem. Dit was echter niet meer geschikt voor de steeds hogere eisen voor audits van certificerende instanties. Daarom werd er overgeschakeld naar een implementatie van het Objective MES (Manufacturing Execution System) software. Er werd ook een update uitgevoerd van hun huidige WMS systeem naar de een nieuwere versie van Objective. Na de implementatie van dit effectieve Tracking & Tracing packet, haalde bakkerij de Paauw een auditscore van maar liefst 96.29%, wat zorgde voor een ‘higher level’ beoordeling bij de Internationale Food Standard Audit. Realtime traceability van grondstoffen en producten werd hier perfect mogelijk gemaakt.

Track & Trace

In 2014 implementeerde Bakkerij de Paauw reeds het WMS-systeem van Objective. Later, in 2018 werd dit uitgebreid met MES toepassingen en geïntegreerd met een geüpdate versie van het huidige WMS-systeem. Hierdoor werden heel wat zaken mogelijk:

  • Tracering van alle grondstoffen die gebruikt worden in specifieke productieorders
  • Registratie van start- en stoptijden van de eigenlijke productie
  • Automatisch creëren van taken voor de productielogistiek
  • Juiste timing voor het brengen van grondstoffen naar de bakkerij in functie van openstaande productieorders

Primaire doelstellingen en bijvangst

De primaire doelstelling van de samenwerking tussen Bakkerij de Paauw en Objective was het mogelijk maken van traceability van de gebruikte grondstoffen. Na het realiseren van de gestroomlijnde traceerbaarheid, bleek er ook een mooie bijvangst te zijn. Bakkerij de Paauw berekent nu bijvoorbeeld automatisch OEE. De productievoortgang moet worden bepaald, dus moet er bijgehouden worden hoeveel broden er gemaakt worden en aan welke snelheid dit gebeurt. Ook wanneer er geen broden voorbij komen, moet er worden geregistreerd hoelang een productielijn stil staat. Deze informatie kunnen ze nu allemaal opvragen. De kwaliteit van de masterdata is ook enorm toegenomen. Door het implementeren van Objective WMS en MES is er ook een blauwdruk gelegd voor een verdere automatisering. De mindset in de organisatie verandert langzaam naar een datagedreven organisatie.

In onderstaande video case studie krijg je meer te zien over het succesverhaal tussen de Paauw en Objective.

Meer weten over dit project? Bekijk het klantenverhaal van bakkerij de Paauw!

Bekijk klantenverhaal