Optimaal kwaliteitsbeheer met instructies en inspecties - Objective

Kwaliteitsbeheer is een kernelement van het Manufacturing Execution System (MES). MES met een geïntegreerd kwaliteitsbeheer volgt de productielijnen om mogelijke problemen op te sporen, zodat defecten en storingen in de productie kunnen worden verminderd. Fabrikanten hanteren vaak strenge normen voor kwaliteitsbeheer en stellen hogere eisen om zo de prestaties te verhogen en de prijzen te verlagen. MES – geïntegreerde kwaliteitscontrole biedt deze organisaties de middelen om de prestaties te controleren, de productervaring voor de consument te optimaliseren, de naleving van de voorschriften te verzekeren, en nog veel meer.

Het bereiken van een optimale kwaliteitscontrole via MES omvat het concept van kwaliteit en processen voor zichtbaarheid en verantwoording. Fabrikanten verwijzen naar deze twee doelstellingen als instructies en inspecties.

CREËER KWALITEITS “REGELS” MET INSTRUCTIES

Instructie is de fase waarin wordt bepaald wat kwaliteit inhoudt voor een bepaald proces of product. Het geeft richting aan de operatoren, biedt informatie en opdrachten om outputdefecten te voorkomen. Met nauwkeurig gespecificeerde instructies worden menselijke fouten verminderd en wordt de methode om de naleving van de kwaliteitscontrole te bepalen gestroomlijnd.

MES-kwaliteit zal ook incidenten of uitkomsten herkennen die een Out of Control Action Plan (OCAP) kunnen activeren. Dit plan begeleidt werknemers in omstandigheden waarin processen of output niet onder controle zijn. Bedrijven kunnen MES gebruiken om waarschuwingen en controlepunten in te stellen voor out-of-control omstandigheden, waardoor het effect op de kwaliteit nog verder wordt beperkt.

Instructies kunnen plaatsvinden op het set-up niveau, waar de initiële regels worden gespecificeerd en uitgelegd, of in verschillende delen van de productie.

 

HOUD UW PROCESSEN IN DE GATEN MET INSPECTIES

Terwijl de instructies een leidraad bieden, is inspectie de manier waarop de fabrikant toezicht kan houden op de processen en ervoor kan zorgen dat de productievoorschriften worden nageleefd. Inspecties zijn een essentieel aspect van kwaliteitsbeheer, omdat ze een fysieke controle bieden om te zien hoe de kwaliteitsdoelstellingen worden bereikt. Natuurlijk wordt de output niet alleen aan het einde van het productieproces geëvalueerd. Met MES hebben producenten een goed beeld van alle productiestadia. Als problemen in een vroeg stadium worden ontdekt, kunnen tekortkomingen worden verholpen, waardoor de schade en de kosten tot een minimum worden beperkt.

Objective MES voegt de kwaliteitskenmerken toe die fabrikanten nodig hebben om de meest efficiënte productiedoelen te bereiken en hun concurrentievermogen te verhogen. Objective laat een eenvoudige setup van kwaliteitsinstructies toe en laat snelle wijzigingen toe waar nodig. Vanaf de opstart tot de oplevering van documenten, zoals operator orders, gestandaardiseerde operationele procedures en checklists, laat Objective producenten toe om duidelijke productienormen op te stellen en te communiceren.

In het productiesegment beschikken producenten via Objective over tools om de kwaliteit te evalueren. En met de mogelijkheid om taken op te bouwen, zoals take-off en double sign-off, kunnen producenten extra stappen toevoegen om de kwaliteitscontroleprocedure te onderhouden.

Bekijk deze samenvattende video voor een uitgebreide beschrijving van de kwaliteitskenmerken van Objective MES. Om meer te weten te komen over hoe Objective MES uw bedrijf kan ondersteunen bij het operationaliseren van efficiëntie, gelieve ons te contacteren voor meer informatie.

WEBINAR: Neem controle over de productiekwaliteit en -efficiëntie

Krijg een hands-on gevoel van Objective MES

Request a demo