One-piece flow digital factory | Blog | Objective International

One piece flow digital factory

Er wordt vaak gezegd dat MultiTasking niet productief is en bijgevolg niet succesvol, maar toch doen we het continu. Ook op de productievloer worden meerdere processen tegelijk uitgevoerd. Hierdoor is er dikwijls geen inzicht in of een optimale besturing van de processen, geen optimale tracering van de resources of duidelijke beoordeling van de efficiëntie. Om meer grip op de processen, machines en operators te hebben en bijgevolg op de kwaliteit van uw producten, is de groei naar een one piece flow digital factory heel belangrijk.  Uw ERP blijft in de lead maar uw fabriek wordt geheel transparant. 

Het inzetten van een Manufacturing Execution System (MES) en een Warehouse Management System (WMS) zorgt voor een realtime inzicht op uw volledige productie voortgang. Slimme Operator dashboards visualiseren de juiste informatie op het juiste tijdstip aan de juiste persoon. Papierloze, digitale werkinstructies en checklijsten (SOP) worden volledig afgestemd op het niveau van de operator.
Non-conformiteiten en andere verstoringen worden nauwkeurig geregistreerd en op basis van uitgebreide rapporteringsmogelijkheden en een overzichtelijk dashboard kunnen alle aspecten van de productie direct en nauwgezet worden beheerd.

Het automatiseren van uw ERP systeem is dus nodig, niet alleen omdat er aan wettelijke verplichtingen moet worden voldaan, er onnodige fouten moeten voorkomen worden, maar ook omdat er zo snel en goed mogelijk moet ingespeeld worden op eventuele wijzigingen in de keten. Eens uw digitale productie flow volledig op punt staat is het immers meest aangewezen uw personeel te laten handelen op basis van onverwachte uitvallen en uitzonderingen in het proces. Indien uw repetitieve productie immers volautomatisch loopt, kunnen uw toereikende en betrouwbare software en uw gemotiveerde werknemer samen een succesvol team vormen.

Het verlagen van de administratieve werkdruk en krijgen van een grotere verantwoordelijkheid biedt ook een toegevoegde waarde aan de tevredenheid van uw personeel en ongetwijfeld ook aan de kwaliteit van uw service.

Download factsheet: One Piece Flow Digital Factory