De uitdagingen van resourceplanning oplossen voor naadloze productie

Om optimale efficiëntie en productiviteit te bereiken, streven fabrikanten ernaar de stilstand tot een minimum te beperken. Hoewel een ideaal resultaat geen problemen en geen stilstand met zich meebrengt, is de realiteit dat veel factoren de productie kunnen onderbreken. De sleutel is dus dat fabrikanten een productieprobleem snel kunnen omzetten in een oplossing. Hoe kunnen fabrikanten toegang krijgen tot een snelle oplossing van potentiële productieproblemen? Door kennis en volledige zichtbaarheid van de gehele productielijn – het soort transparantie dat een robuust productie-uitvoeringsysteem (MES) kan bieden. Met MES kunnen fabrikanten dynamische routing en lijnbalancering combineren om problemen effectief te verminderen en zich voor te bereiden op eventuele productievertragingen.

 

Dynamische routing maakt de productie wendbaarder

Bij complexe productieprocessen zijn talrijke productiestromen of -routes betrokken. Deze routes zijn de paden die de afzonderlijke productieonderdelen afleggen om het eindproduct in een productielijn te worden. Procesmanagement, een belangrijke MES-functie, heeft tot doel deze routes te optimaliseren. Een dynamische route is een route die verandert, of die kan worden gewijzigd wanneer dat nodig is. Dynamische routing is essentieel voor een meer wendbare aanpak van de complexe stappen in het productieproces.

In het geval dat bijvoorbeeld de apparatuur die een enkel onderdeel van een product produceert uitvalt, kan dynamische routing het productieproces sturen om ervoor te zorgen dat een alternatief proces kan worden gevolgd. Een deel van deze oplossing bestaat uit de overgang van eenrichtingsverkeer naar een multidirectioneel verkeer. MES-toepassingen maken het mogelijk om complexe stromen te modelleren om een succesvolle werking van de installatie te garanderen. Ook communiceren MES-applicaties de nodige gegevens om ervoor te zorgen dat een fabrikant volledig zicht heeft op alle processtromen, hoe complex de omgeving ook wordt.

 

Lijnbalancering zorgt ervoor dat de productiesnelheid in overeenstemming is met de vraag

Bij complexe productie is het van cruciaal belang om de tijd van de operator en de machine in evenwicht te brengen met de snelheid waarmee het eindproduct moet worden geproduceerd. Lijnbalancering helpt fabrikanten deze productietijden op elkaar af te stemmen om knelpunten, onderproductie of overcapaciteit te voorkomen. Hoewel de overwegingen bij lijnbalancering verschillen van die bij dynamische routing, is het doel hetzelfde: zorgen voor efficiëntie door een optimaal gebruik van de middelen.

Lijnbalancering vermindert de stilstandtijd van niet-gesynchroniseerde bewerkingen en omdat wachttijd een van de 8 verspillingen van lean productie is. Bovendien helpt lijnbalancering bij het reguleren van de productie, zodat fabrikanten gemakkelijker en effectiever kunnen reageren op veranderingen, op een vergelijkbare manier als dynamische routing fabrikanten wendbaarder maakt.

Zowel dynamische routing als lijnbalancering helpen fabrikanten om veranderingen in middelen en planningsbehoeften te overwinnen en zo een volledige productiewijze te garanderen. Deze methoden helpen fabrikanten ook bij het bereiken van de belangrijkste doelstellingen van de totale effectiviteit van de apparatuur (OEE).

Objective International biedt een MES die fabrikanten in staat stelt om effectief te reageren op externe en interne veranderingen in de toeleveringsketen en de logistiek. Voor meer informatie over Objective, bekijk onze video over Dynamic Routing en Line Balancing. Neem contact met ons op voor meer informatie, zodat u de beschikbare middelen eenvoudig kunt plannen en inplannen om uw fabriek optimaal te laten draaien.