Kwaliteit, efficiëntie en logistiek in een snoepfabriek | Blog | Objective

Een snoepjesfabriek die instaat voor de productie en verpakking van verschillende soorten snoep van hoge kwaliteit, heeft Objective in de productieprocessen opgenomen. De firma is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers op haar terrein in de Benelux en in een aantal Europese landen. Onder haar klanten telt het zowel supermarkten, als cash & carries, groothandel, snoepspeciaalzaken en organisaties in de out-of-home markt zoals benzinestations en drogisterijen. Door de groei van het bedrijf werd de nood groter om hun productieprocessen te optimaliseren. Zij kozen hiervoor om een aantal modules van Objective te implementeren.

MES-implementatie

Het toenmalige dooslabelsysteem dat de snoepjesfabriek gebruikte, werd niet langer ondersteund, waardoor ze op zoek gingen naar een oplossing om de productieprocessen beter te optimaliseren. De oplossing moest niet alleen een antwoord bieden voor het dooslabelsysteem, ook zou er een integratie met het ERP-systeem (SAP) nodig zijn, alsook was er nood aan correcte efficiëntie- en OEE cijfers. Deze problemen werden aangepakt met de Objective software.

In een eerste fase werd de verpakkingsafdeling geïnformatiseerd. Met als doel  een aantal gegevens direct beschikbaar of genereerbaar te maken. Gegevens zoals een real-time statusoverzicht van de machines en lopende orders. Real-time en historische analyses van aantallen en efficiëntie van machines en producten (OEE). Per verpakkingslijn werd een touchscreen geplaatst waar de operator via eenvoudige dialogen een order kan opstarten of stoppen. Een aantal gegevens zoals stilstanden e.d. worden momenteel automatisch geaccepteerd. Indien er een stilstand is, kan de precieze reden ook door de operator ingegeven worden. Dit vormt een bron van informatie voor de productie manager.

Een tweede aspect van de verpakking zit in de integratie van product- en printgegevens waardoor de doos- en palletlabels via Objective opgemaakt en afgedrukt worden, en de pallets verder opgevolgd kunnen worden.

 

Laser Guided Vehicle (LGV) maakt verplaatsing naar de juiste locatie mogelijk

Na de implementatie van de MES-software werd er bij de snoepjesfabriek besloten om een Laser Guided Vehicle (LGV) in te zetten voor de eindproducten. Een LGV is in feite een onbemande vorkheftruck die in dit scenario continue paletten van de pallettisatie naar bufferlocaties in het magazijn vervoert. De eindproducten worden eerst door een aantal robotten gestapeld waarna het pallet vervolgens automatisch naar een transportband wordt gebracht, en gewikkeld en voorzien wordt van een SSCC-label door de Objective aangestuurde labelapplicator.

Op de eindpositie van de transportband wordt de SSCC-code gescand en checkt de Objective-software of de oppiklocatie van de LGV vrij is. Zo ja, dan wordt het pallet naar de oppiklocatie doorgelaten en geeft Objective de SSCC-code door naar het ERP-systeem en vervolgens wordt het pallet door de LGV verplaatst naar de juiste bufferlocatie in het magazijn.

 

Automatische koppeling van productieorders tussen Objective en SAP

De snoepjesfabriek werkt met het ERP-systeem van SAP op administratief vlak. Een integratie van de Objective-software met het ERP-systeem zou de zaken dus zeker vergemakkelijken. Aanvankelijk was deze integratie er niet en werden productie orders, die aangemaakt werden in SAP, manueel ingevoerd in Objective.
Ook de terugkoppeling van productiegegevens vanuit Objective naar SAP verliep niet automatisch. Om deze gegevensuitwisseling te optimaliseren werd aan Objective gevraagd een automatische koppeling van de productie orders tussen Objective en SAP te realiseren. De realisatie van deze koppeling staat nu in voor een optimale samenwerking tussen SAP op het administratieve niveau en Objective op de werkvloer.