Hoe MES kwaliteit realiseert | Blog | Objective International

Kwaliteitsmanagement is een essentiële functie van een Manufacturing Execution System (MES). Een MES met geïntegreerd kwaliteitsmanagement bewaakt de productielijn om potentiële problemen te identificeren, zodat vertragingen en fouten in de productie tot een minimum kunnen worden beperkt. Fabrikanten hebben strengere kwaliteitscontrole-eisen en een grotere druk om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen. MES-geïntegreerd kwaliteitsmanagement geeft deze bedrijven de instrumenten om de prestaties te meten, de productervaring voor klanten te verbeteren, de naleving te garanderen en nog veel meer.

Het bereiken van een optimaal kwaliteitsmanagement door middel van een MES vereist de definitie van kwaliteit en processen voor zichtbaarheid en verantwoording. Fabrikanten verwijzen naar deze twee doelen als instructie en inspectie.

Video: Instructies en inspecties

Vaststellen van kwaliteits “regels” met instructie

Instructie is het proces om vast te stellen wat kwaliteit betekent voor een bepaald proces of product. Het begeleidt de operatoren en geeft hen de informatie en taken om gebreken in de productie te vermijden. Met duidelijk omschreven instructies worden menselijke fouten tot een minimum beperkt en wordt het proces van het bepalen van de naleving van de kwaliteitscontrole vereenvoudigd.

MES-kwaliteit kan ook gebeurtenissen of resultaten identificeren die een Out of Control Action Plan (OCAP) kunnen uitlokken. Dit plan begeleidt medewerkers in situaties waarin processen of output uit de hand lopen. Bedrijven kunnen MES gebruiken om waarschuwingen en controlepunten in te stellen voor de out of control situatie, waardoor de impact op de kwaliteit verder wordt geminimaliseerd.

Instructies kunnen plaatsvinden in de inrichtingsfase, waarbij de initiële regels worden gedefinieerd en verduidelijkt, of bij verschillende productiesegmenten.

Kijk wat er echt aan de hand is met inspectie

Terwijl de instructie richtlijnen geeft, is inspectie de manier waarop een fabrikant de processen in de gaten kan houden om er zeker van te zijn dat de productieregels worden opgevolgd. Inspecties zijn een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscontrole, omdat ze een fysieke controle bieden om te zien of de kwaliteitsdoelstellingen worden bereikt. Natuurlijk wordt de kwaliteit niet alleen aan het eind van de productie gemeten. Met MES kunnen fabrikanten een duidelijk beeld krijgen van alle productiestadia. Als er in een vroeg stadium problemen worden gezien, kunnen defecten worden verholpen, waardoor de verstoring en de kosten aanzienlijk worden gereduceerd.

Objectieve MES voegt de kwaliteitskenmerken toe die fabrikanten nodig hebben om de productiedoelen zo efficiënt mogelijk te bereiken, waardoor hun concurrentievermogen toeneemt. Objective maakt het mogelijk om eenvoudig kwaliteitsinstructies op te stellen en maakt het mogelijk om snel te wijzigen wanneer dat nodig is. Van het opstijgen in het setup-segment tot het verstrekken van documentatie, zoals instructies voor de operator, standaard werkprocedures en checklist, Objective helpt fabrikanten bij het creëren en communiceren van duidelijke productienormen.

In het productiesegment hebben fabrikanten instrumenten om de kwaliteit te meten via Objective. En met de mogelijkheid om taken te creëren, zoals voor het opstijgen en het dubbel aftekenen, kunnen fabrikanten extra maatregelen toevoegen om ervoor te zorgen dat de kwaliteitscontroleprocedures worden gevolgd.

Voor een uitgebreide bespreking van de kwaliteitskenmerken van Objective MES, bekijk deze overzichtsvideo. Om meer te weten te komen over hoe Objective MES uw bedrijf kan helpen bij het operationaliseren van de kwaliteit, neem contact met ons op voor meer informatie.